herb bk2

inwest19

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

Screenshot 2019 11 28 Posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Brześć Kujawski transmisja na żywo  YouTubeW dniu 27 listopada br. w sali obrad Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim odbyła się XII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

Podczas Sesji przedstawiona została informacja Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu, dotycząca przebudowy i modernizacji Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu pałacu. Podana ponadto została informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane. Burmistrz Brześcia Kujawskiego natomiast przedstawił sprawozdanie z wykonywania w okresie między sesjami ustawowych zadań i zadań wynikających z uchwał Rady.

W trakcie trwania Sesji Radni rozpatrywali i przyjęli następujące projekty uchwał:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Aleksandrowo, gmina Brześć Kujawski;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych wzdłuż drogi gminnej nr 190404C, w obrębie ewidencyjnym Brzezie, gmina Brześć Kujawski;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy autostradą A-1, drogą krajową nr 62 oraz drogą gminną, w obrębie ewidencyjnym Pikutkowo, gmina Brześć Kujawski;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski dla obszaru położonego w miejscowości Pikutkowo pomiędzy autostradą, drogą krajową i terenami gminy Włocławek;
- w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej i określenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wskazania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
- w sprawie stawek podatku od nieruchomości;
- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020;
- w sprawie przekazania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
- w sprawie przekazania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na rzecz członków gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych;
- w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Brześć Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020;
- w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
- w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2019 – 2036;
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.;
- w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

Przedstawiona została także informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brześć Kujawski za rok szkolny 2018/2019. Ponadto przedłożono informację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departamentu Ochrony Zabytków w sprawie dotacji udzielonych Parafii Rzymskokatolickiej pw. Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Na zakończenie obrad przedłożono pismo stanowiące wyjaśnienia Podsekretarza Sanu – Pana Rafała Romanowskiego w związku ze stanowiskiem nr 8/2019 Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie szacowania strat w rolnictwie spowodowanych klęską suszy.

Nagranie z Sesji dostępne jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=CWbmMGJ4TI0

Maj 2020
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Komunikaty

 • Godziny pracy BOPS
  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • Opłata (II rata) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020
  Więcej…  
 • Nabór projektów w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych oraz Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Nabór wniosków o dofinansowanie - Efektywność Energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.
  Więcej…  
 • Godziny pracy Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim
  Więcej…  
 • Komunikat w związku z odbiorem odpadów wielkogabarytowych
  Więcej…  
 • Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej!
  Więcej…  
 • Dobrostan - przedłużony termin naboru wniosków
  Więcej…  
 • Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji programu POPŻ Podprogram 2019
  Więcej…  
 • Sterylizacja/kastracja, czipowanie psów i kotów domowych na wniosek właścicieli zwierząt - kontynuacja akcji
  Więcej…  
 • Zmiany godzin otwarcia Urzędu Miejskiego (obowiązująca od 4 maja 2020)
  Więcej…  
 • ZUS zwróci nadpłacone składki za marzec
  Więcej…  
 • Zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19
  Więcej…  
 • Aktywność zawodowa na 5+
  Więcej…  
 • Nie wysyłaj wniosków do ZUS e-mailem
  Więcej…  
 • Stypendia i zasiłki szkolne - Procedury dot. rozliczania faktur/rachunków
  Więcej…  
 • Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych
 • Obowiązkowe wizyty w PUP odwołane
  Więcej…  
 • Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 - zgłaszanie potrzeb
  Więcej…  
 • Koronawirus: informacje, komunikaty i zalecenia
  Więcej…  
 • Tarcza antykryzysowa - komunikat ZUS
  Więcej…  
 • Komunikat Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przedstawiajacy zbiór zasad bezpiecznego korzystania z lasu

  Więcej…  

 • Aplikacja "Kwarantanna domowa" -QR
  Więcej…  
 • Kujawsko-Pomorski ODR informuje o wprowadzaniu załatwiania spraw drogą elektroniczną bądź telefoniczną
  Więcej…  
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 marca 2020 r.
  Więcej…  
 • Komunikat

  W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju zostają zawieszone do odwołania wtorkowe dyżury Burmistrza Brześcia Kujawskiego w zakresie przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

   
 • Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim

  W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, dyżury Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w zakresie przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków zostają zawieszone do odwołania

   
 • Informacja o zakończeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r
  Więcej…  
 • Komunikat Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim
  Więcej…  
 • PROMAG - spotkanie z mieszkańcami - nowy termin
  Więcej…  
 • Zawieszenie zajęć w szkołach
  Więcej…  
 • Stacja meteorologiczna w miejscowości Pikutkowo
  Więcej…  
 • Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego DLA OBIEKTÓW HOTELARSKICH w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia obiektów sportowych
  Więcej…  
 • Koronawirus - kampania edukacyjna
  Więcej…  
 • Rozporządzenie nr 1/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

  Więcej…  

 • INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU OTWARCA ŻŁOBKA - Wieniecka Kraina Malucha
  Więcej…  
 • Nabór wniosków na pozyskanie dofinansowania na panele fotowoltaiczne
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
  Więcej…  
 • Mój prąd - Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
  Więcej…  
 • Instalacje fotowoltaniczne - "Mój prąd"
  Więcej…  
 • Zadbaj o czyste powietrze. Program CZYSTE POWIETRZE 2020
  Więcej…  
 • UWAGA Rejestr – BDO
  Więcej…  
 • GRANTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – Oś 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
  Więcej…  
 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

   

  Więcej…  
 • Pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej
  Więcej…  
 • Jak leganie zatrudnić pracownika w rolnictwie?
  Więcej…  
 • Przedsiębiorco - zainwestuj w rozwój swojej firmy!
  Więcej…  
 • Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”
  Więcej…  
 • Informacja
  Więcej…  
 • Informacja
 • Użytkowniku wieczysty mienia komunalnego
  Więcej…  
 • Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze
  Więcej…  
 • Dotacje na instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła

  Więcej…  

 • Plan dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

   

  Więcej…  
 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Więcej…  
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Harmonogram odbioru odpadów - zasady segregacji

   

  Więcej…  
 • KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
  Więcej…  
 • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…  
 • Platforma informacyjna dla obywateli
  Więcej…