herb bk2

Gmina Brześć Kujawski laureatem

logo inwestuj2

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

Screenshot 2019 11 28 Posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Brześć Kujawski transmisja na żywo  YouTubeW dniu 27 listopada br. w sali obrad Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim odbyła się XII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

Podczas Sesji przedstawiona została informacja Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu, dotycząca przebudowy i modernizacji Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu pałacu. Podana ponadto została informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane. Burmistrz Brześcia Kujawskiego natomiast przedstawił sprawozdanie z wykonywania w okresie między sesjami ustawowych zadań i zadań wynikających z uchwał Rady.

W trakcie trwania Sesji Radni rozpatrywali i przyjęli następujące projekty uchwał:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Aleksandrowo, gmina Brześć Kujawski;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych wzdłuż drogi gminnej nr 190404C, w obrębie ewidencyjnym Brzezie, gmina Brześć Kujawski;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy autostradą A-1, drogą krajową nr 62 oraz drogą gminną, w obrębie ewidencyjnym Pikutkowo, gmina Brześć Kujawski;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski dla obszaru położonego w miejscowości Pikutkowo pomiędzy autostradą, drogą krajową i terenami gminy Włocławek;
- w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej i określenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wskazania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
- w sprawie stawek podatku od nieruchomości;
- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020;
- w sprawie przekazania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
- w sprawie przekazania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na rzecz członków gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych;
- w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Brześć Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020;
- w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
- w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2019 – 2036;
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.;
- w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

Przedstawiona została także informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brześć Kujawski za rok szkolny 2018/2019. Ponadto przedłożono informację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departamentu Ochrony Zabytków w sprawie dotacji udzielonych Parafii Rzymskokatolickiej pw. Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Na zakończenie obrad przedłożono pismo stanowiące wyjaśnienia Podsekretarza Sanu – Pana Rafała Romanowskiego w związku ze stanowiskiem nr 8/2019 Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie szacowania strat w rolnictwie spowodowanych klęską suszy.

Nagranie z Sesji dostępne jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=CWbmMGJ4TI0

Grudzień 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Komunikaty

 • Akcja - Czyszczone kominy to mniejszy smog.pdf

  Więcej…  

 • Dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury w Brześciu Kujawskim ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego
  Więcej…  
 • XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim - 19.12.2019r.
  Więcej…  
 • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej: ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju; ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego; Uzdrowiskowej 17.12.2019r.

   

  Więcej…  
 • BOPS zaprasza do Klubu Seniora "Seniorita"
  Więcej…  
 • Nabór do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
  Więcej…  
 • Spotkanie informacyjne
  Więcej…  
 • Pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej
  Więcej…  
 • Uwaga, zima!
  Więcej…  
 • Ogłoszenie 9/2019 o naborze wniosków LGD - rozwój działalności gospodarczej

   

  Więcej…  
 • Jak leganie zatrudnić pracownika w rolnictwie?
  Więcej…  
 • Badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r.
  Więcej…  
 • Informacja o planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/20 Koła Łowieckiego Cyranka

  Więcej…  

 • Uprawy Objęte Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej w Gminie Brześć Kujawski (Rok 2019)

   

  Więcej…  
 • Przedsiębiorco - zainwestuj w rozwój swojej firmy!
  Więcej…  
 • Służba przygotowawcza
  Więcej…  
 • Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”
  Więcej…  
 • Projekt "GraudatON"
  Więcej…  
 • Informacja
  Więcej…  
 • Informacja
 • Użytkowniku wieczysty mienia komunalnego
  Więcej…  
 • Nabór do programów priorytetowych: Azbest 2019, Edukacja Ekologiczna 2019, OCHRONA PRZYRODY 2019, Słonecznik 2018-2019
  Więcej…  
 • Tradycyjnie do przodu
  Więcej…  
 • Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze
  Więcej…  
 • Dotacje na instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła

  Więcej…  

 • Plan dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Godziny pracy BOPS
  Więcej…  
 • Walcz ze smogiem i zyskaj dofinansowanie
  Więcej…  
 • Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

   

  Więcej…  
 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Więcej…  
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Harmonogram odbioru odpadów - zasady segregacji

   

  Więcej…  
 • KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
  Więcej…  
 • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…  
 • Platforma informacyjna dla obywateli
  Więcej…