fdsPonad 2,2 mln złotych dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymała do tej pory gmina Brześć Kujawski na realizację zadań z zakresu modernizacji infrastruktury drogowej. W ramach pozyskanego wsparcia remontowana jest droga Sokołowo – Guźlin, a do połowy przyszłego roku przebudowane zostaną ul. Akacjowa w Wieńcu oraz ul. Królewska i Nowa w Brześciu Kujawskim.

Z końcem sierpnia br. zakończył się kolejny nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Są to zadania, które będą realizowane przez samorządy z województwa kujawsko – pomorskiego w roku 2020 i latach następnych. Na realizację inwestycji drogowych gminnych i powiatowych przeznaczona zostanie kwota ponad 213,5 mln złotych. W ramach tego naboru gmina Brześć Kujawski złożyła wnioski na realizację następujących zadań:
1.    Przebudowa dróg gminnych – ul. ks. Romana Jałocho w miejscowości Wieniec (od km 0+015 do km 0+385)
2.    Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 190421C w miejscowości Machnacz (Marianki) od km 0+000 do km 1+770,64
3.    Przebudowa drogi gminnej nr 190404C relacji Aleksandrowo – Brzezie
4.    Przebudowa drogi gminnej nr 190419C Wieniec – Kąty odc. II dł. 605,3 m od km 0+002 do km 0+607,3 i odc. III dł. 1413 m od km 0+002,5 do km 1+415,5 w miejscowości Wieniec i Kąty