UCHWAŁA Nr IX/67/19 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Brześć Kujawski w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Brześć Kujawski na rok 2020 oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.