W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Brześcia Kujawskiego przyjmuje we wtorki w godzinach 10:00 - 15:00.