plakat zielona wyspaSzkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim od kwietnia 2019r. realizuje projekt: „Klub Młodzieżowy - Zielona wyspa”. Umowę o powierzenie grantu pomiędzy LGD Dorzecza  Zgłowiączki , a gminą Brześć Kujawski podpisano w dniu 31 stycznia br. Projekt obejmuje  zajęcia sportowo – rekreacyjne przeznaczone dla  dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Głównym celem działalności Klubu jest przygotowanie dzieci do samodzielnego życia, między innymi poprzez nabywanie umiejętności społecznych, niezbędnych w dorosłym życiu oraz  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne czyny bez powodowania ograniczeń emocjonalnych i społecznych. Zajęcia wzmacniają poczucie własnej wartości i dostarczają pozytywnych wzorców zachowań, a także zapewniają bezpieczne formy spędzania czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań.


Dnia 28 marca 2019 r. podczas zebrania z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 1 rozpoczęła się akcja promująca projekt: „Klub Młodzieżowy - Zielona Wyspa”. Rodzice otrzymali ulotki oraz zapoznali się z plakatami informacyjnymi. W kwietniu psycholog szkolny przeprowadził rekrutację, która wyłoniła 16 uczestników projektu oraz 4 osoby z ich otoczenia . Do projektu Klub Młodzieżowy Zielona Wyspa przystąpiło 20 dzieci z terenu gminy Brześć Kujawski. Biorą one udział w zajęciach z psychologiem, logopedą, zajęciach z zakresu sensoryki, rekreacyjno– sportowych,  artystycznych i rękodzieła.  W ramach klubu młodzieżowego otrzymują także wsparcie w nauce. Zajęcia odbywają się po  lekcjach, będą także prowadzone podczas wakacji.  Zwieńczeniem projektu jest zorganizowanie w sezonie wakacyjnym wyjazdu na Zieloną Szkołę, do Ośrodka Wypoczynkowego MLECZARZ w Ocyplu dla całej grupy oraz konkursy z nagrodami dla wszystkich uczestników.