zlotegody 19 282Jak co roku zgodnie z tradycją w dniu 7 maja br w złotej sali w restauracji Tawerna odbyło się uroczyste wręczenie medali "za długoletnie pożycie małżeńskie". Dwadzieścia par uhonorowanych zostało medalami przyznanymi przez Prezydenta RP. W imieniu głowy państwa odznaczenia wręczył Burmistrz Brześcia Kujawskiego Pan Tomasz Chymowski.

Z z tej okazji Szanowni Jubilaci mieli okazję jeszcze raz usłyszeć dźwięki weselnego marsza Mendelssohna oraz odnowić przysięgę małżeńską.

W    tym   roku   uhonorowani   zostali   Państwo
1.  Barbara i Ryszard Afeltowiczowie
2.  Elżbieta i Marian Bednarkowie
3.  Helena i Stanisław Benedykcińscy
4.  Marianna i Władysław Czupriniakowie
5.  Marianna i Stanisław Gawrońscy
6.  Daniela i Tadeusz Gorzkowscy
7. Ryszarda i Zbigniew Jabłońscy
8. Mirosława i Kazimierz Jankowscy
9. Jadwiga i Ryszard Kacprzakowie
10. Irena i Jerzy Kapuścińscy
11. Halina i Ludwik Kmieć
12. Halina i Zdzisław Nastachowscy
13. Teresa i Bogdan Nowakowie
14. Henryka i Henryk Rewersowie
15. Jadwiga i Jan Sekleccy
16. Jadwiga i Henryk Sowińscy
17. Teresa i Edward Stefaniakowie
18. Kazimiera i Ryszard Szczupakowscy
19. Marianna i Jan Trzeciakowie
20. Elżbieta i Stanisław Ziemkiewiczowie

Do życzeń dołączyli Przewodniczący Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego Pan Piotr Stanny, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyna Kurant-Glonek, Z-ca Kierownika Monika Mikołajewska oraz Dyrektor Brzeskiego Centrum Kulury Agata Kubajka. Wśród licznie przybyłych gości i przyjaciół Jubilaci  miło spędzili czas.

 

GALERIA: ZŁOTE GODY