Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu

 

Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. J. Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim