herb bk2

Gmina Brześć Kujawski laureatem

logo inwestuj2

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

Jeśli jesteś użytkownikiem wieczystym gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, to w terminie do 31 grudnia 2019 r. otrzymasz od Burmistrza bezpłatne zaświadczenie o tym, że z użytkownika wieczystego stałeś się docelowo właścicielem gruntu.

Możesz także sam wystąpić o wydanie takiego zaświadczenia. Wtedy otrzymasz je w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W tym przypadku jednak jesteś zobowiązany zapłacić 50 zł tytułem opłaty skarbowej.

Zaświadczenie zawiera oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów i budynków, numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości oraz informację o wysokości i okresie wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej.Zaświadczenie stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o zapłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości wpisanego w dziale II księgi wieczystej.

Gmina doręczy zaświadczenie dotychczasowym użytkownikom wieczystym pod adresy wskazane w ewidencj gruntów lub inne adresy, jesli tam przed przekształceniem prowadzono korepondencję z użytkownikiem wieczystym.

Przekształcenie nie jest bezpłatne. Przez 20 lat nowy właściciel ponosi na rzecz Gminy opłatę równą wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę wnosi się przez okres 20 lat w terminie do 31 marca każdego roku, a opłatę za rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r. na rachunek wskazany w zaświadczeniu o przekształceniu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów /Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm./.

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim Pl. Władysława Łokietka 1 pok. 8 bądź tel. 54-231-63-10 lub 54-321-63-28.

Grudzień 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Komunikaty

 • Spotkanie informacyjne
  Więcej…  
 • Pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej
  Więcej…  
 • Uwaga, zima!
  Więcej…  
 • Konkurs na bombkę świąteczną
  Więcej…  
 • Ogłoszenie 9/2019 o naborze wniosków LGD - rozwój działalności gospodarczej

   

  Więcej…  
 • Jak leganie zatrudnić pracownika w rolnictwie?
  Więcej…  
 • Badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ
  Więcej…  
 • Bezpłatne szkolenie „Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes”
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Ogłoszenie o naborze wniosków LGD
  Więcej…  
 • Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r.
  Więcej…  
 • Informacja o planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/20 Koła Łowieckiego Cyranka

  Więcej…  

 • Uprawy Objęte Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej w Gminie Brześć Kujawski (Rok 2019)

   

  Więcej…  
 • Szlachetna Paczka - zostań wolontariuszem

   

  Więcej…  
 • Od 1 października 2019 r. wejdzie w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
  Więcej…  
 • Przedsiębiorco - zainwestuj w rozwój swojej firmy!
  Więcej…  
 • Służba przygotowawcza
  Więcej…  
 • Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”
  Więcej…  
 • Projekt "GraudatON"
  Więcej…  
 • Informacja
  Więcej…  
 • Informacja
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
  Więcej…  
 • Użytkowniku wieczysty mienia komunalnego
  Więcej…  
 • Rusza PROO 2019: start!
  Więcej…  
 • Nabór do programów priorytetowych: Azbest 2019, Edukacja Ekologiczna 2019, OCHRONA PRZYRODY 2019, Słonecznik 2018-2019
  Więcej…  
 • Tradycyjnie do przodu
  Więcej…  
 • Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze
  Więcej…  
 • Dotacje na instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła

  Więcej…  

 • Plan dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Godziny pracy BOPS
  Więcej…  
 • Walcz ze smogiem i zyskaj dofinansowanie
  Więcej…  
 • Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

   

  Więcej…  
 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Więcej…  
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Harmonogram odbioru odpadów - zasady segregacji

   

  Więcej…  
 • KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
  Więcej…  
 • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…  
 • Platforma informacyjna dla obywateli
  Więcej…