proo 2019Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił pierwszy w historii Polski program, który pozwoli organizacjom pozyskać środki nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów. Rozpoczyna się nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2019. Do zdobycia jest nawet 700 000 zł. Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne

https://niw.gov.pl/proo-2019-start/?fbclid=IwAR1hVMQWpx-TsgdonccWpEQPKEHNGXsqZQ0wG9q8eESOGhSEM__E0BthHvg