Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza programy priorytetowe na lata 2019-2020, a wraz z nimi nowy harmonogram naborów. Dostępne są także regulaminy i formularze wniosków wraz z załącznikami szczegółowe opisy programów. 
https://wfosigw.torun.pl/strona-360-programy_2019.html

wfos 20181206