INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW ORAZ PEŁNIONYCH DYŻURACH

Na podstawie art. 253 § 2, §3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim informuje, iż począwszy od dnia 15 stycznia 2019 r. przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywają się  w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, ul. Plac Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski według następującego harmonogramu pełnionych dyżurów:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim:

- w ostatni czwartek każdego miesiąca w godzinach od 14:00 do 16:00 (z wyłączeniem przypadających w tym dniu świąt)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim:

- w pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek każdego miesiąca w godzinach od 14:00 do 15:30 (z wyłączeniem przypadających w tych dniach świąt)