Z dyżurami Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej można zapoznać się na stronie BIP