u 20181119W dniu 20 listopada br. odbędzie się  pierwsza sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim. Zgodnie z zapisem ustawy, pierwszą sesje zwołuje komisarz wyborczy, a poprowadzi ją najstarszy wiekiem radny – pan Jerzy Jaworski. Podczas sesji ślubowanie złożą radni, którzy od tej chwili będą mogli pełnić swój mandat. Ślubowanie złoży też burmistrz elekt – Tomasz Chymkowski. W myśl ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, na samorządy nałożony został obowiązek transmisji, nagrywania

i udostępniania nagrań obrad rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa. Od tej kadencji sesje Rady Miejskiej będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania na żywo dostępne będą pod adresem https://bit.ly/3jZjqmt w zakładce "Transmisja", natomiast wszystkie nagrania archiwalne do dnia 22 września 2020r. na kanale Youtube https://www.youtube.com/channel/UCAaGXSnLI8T0OHuBcK-cYvA. Nagrania archiwalne od dnia 15 października 2020r. dostępne są pod adresem https://portal.posiedzenia.pl/brzesckujawski? w zakładce "Transmisja - Archiwum".