Droga Kąkowa Wola   Krowice 5 MediumBrześć Kujawski jest jedną ze 110 gmin regionu, które otrzymały łącznie ponad 10 milionów złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację 79 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. W ramach realizowanego na terenie gminy zadania, zmodernizowana została droga Kąkowa Wola – Krowice. Projekt obejmował przebudowę ponad 1 km odcinka jezdni.

W ramach przeprowadzonych prac droga zyskała szerokość 4 m, powstały obustronne pobocza oraz skrzyżowanie oznakowane z przepisami prawa.

Droga Kąkowa Wola   Krowice 4 Medium