umiem plywac MediumW roku szkolnym 2017/2018 gmina Brześć Kujawski po raz pierwszy przystąpiła do programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. Projekt ten współfinansowany jest przez Ministerstwo Sporu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz gminę Brześć Kujawski. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania oraz nakłada nacisk na edukację w zakresie bezpieczeństwa nad wodą. Koordynatorem projektu jest Kujawsko – Pomorski Związek Pływacki. Nauka pływania odbywa się na Krytej Pływalni „Plusk” w Radziejowie.

Wraz z końcem roku szkolnego zakończyła się I tura programu, w której udział wzięły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wieńcu, Szkoły Podstawowej w Brzeziu oraz Zespołu Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim. Przez 10 tygodni trwania zajęć uczniowie nabyli i udoskonalili umiejętności pływania, a także zdobyli kolejne stopnie sprawnościowe.
Jesienią, w ramach II tury, naukę rozpocznie grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim.