herb bk2

Gmina Brześć Kujawski laureatem

logo inwestuj2

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim informuje, że z dniem 1 październik 2018 roku rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy dla świadczenia wychowawczego 500+,

aby nadal otrzymywać rządowe świadczenie 500+ należy ponownie złożyć wniosek.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać już od 1 lipca 2018 roku (drogą elektroniczną: bankowość elektroniczna, emp@tia, profil zaufany) lub od 1 sierpnia 2018 roku w Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim, ul. Królewska 5, pokój nr 32 (na I piętrze budynku).

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą dostępne w Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 01 lipca 2018 r. pokój nr 32.

Ponadto Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim informuje, iż w miesiącu sierpniu 2018 będzie prowadził dyżury w każdy wtorek od godziny 7:15 do godziny 17:00 (tj. 07/08/2018, 14/08/2018, 21/08/2018 i 28/08/2018).

 

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie przysługiwać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1200,00 zł.

Rokiem kalendarzowym który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2018/2019 (trwający od 01/10/2018 do 30/09/2019) jest rok 2017 jednakże z uwzględnieniem zmiany sytuacji dochodowej (uzysk/utrata), która nastąpiła po roku 2017
do chwili obecnej.

Ponadto do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć:

 1. Kopia nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego-hektary przeliczeniowe dane za 2017 posiadane na terenie naszej gminy i innych gmin (jeżeli, któryś
  z pełnoletnich członków rodziny posiada gospodarstwo rolne);
 2. Oświadczenie o stypendiach otrzymanych w 2017 r.;
 3. Oświadczenie o wysokości alimentów, funduszu alimentacyjnego otrzymanego na dzieci w 2017
  (w przypadku funduszu alimentacyjnego konieczne jest zaś. od komornika o wyegzekwowanych kwotach alimentów za 2017 rok);
 4. Zaświadczenie od pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego (dot. osób które będą miały utratę dochodu ze względu uzyskania prawa do urlopu wychowawczego);
 5. Tytuł wykonawczy o świadczeniu alimentacyjnym względem dziecka na którego ubiega
  się wnioskodawca o świadczenie wychowawcze (dot. osób samotnie wychowujących w rozumieniu ustawy);
 6. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających
  się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (dot. osób które rozpoczęły prowadzenie działalność gospodarczą na zasadzie ryczałtu od 2017 i przed tym rokiem);
 7. Oświadczenie opisujące obecną sytuację zawodową wnioskodawcy, współmałżonka
  oraz pełnoletnich członków rodziny (oświadczenie dołączone do wniosku).

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Ministerstwa Rodzimy, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Sierpień 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Komunikaty

 • Przedsiębiorco - zainwestuj w rozwój swojej firmy!
  Więcej…  
 • Studencie potwierdź prawo do renty rodzinnej
  Więcej…  
 • Badania mammograficzne
  Więcej…  
 • Służba przygotowawcza
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2019
  Więcej…  
 • Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”
  Więcej…  
 • KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

   

  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Projekt "GraudatON"
  Więcej…  
 • Rolniku - możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Więcej…  
 • Ochotnicze Hufce Pracy prowadzą rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat.
  Więcej…  
 • POPŻ Podprogram 2018 - efekty
  Więcej…  
 • Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS
  Więcej…  
 • Stypendia Fundacji Santander dla uczniów
  Więcej…  
 • Informacja
  Więcej…  
 • Informacja
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
  Więcej…  
 • Objazdowy Dom Kultury
  Więcej…  
 • Konkurs LGD
  Więcej…  
 • Użytkowniku wieczysty mienia komunalnego
  Więcej…  
 • Warsztaty komputerowe w bibliotece
  Więcej…  
 • Rusza PROO 2019: start!
  Więcej…  
 • Nabór do programów priorytetowych: Azbest 2019, Edukacja Ekologiczna 2019, OCHRONA PRZYRODY 2019, Słonecznik 2018-2019
  Więcej…  
 • Tradycyjnie do przodu
  Więcej…  
 • Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze
  Więcej…  
 • Dotacje na instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła

  Więcej…  

 • Plan dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Godziny pracy BOPS
  Więcej…  
 • Walcz ze smogiem i zyskaj dofinansowanie
  Więcej…  
 • Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

   

  Więcej…  
 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Więcej…  
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Urząd Marszałkowski zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych kursach językowych

  Więcej…  

 • Harmonogram odbioru odpadów - zasady segregacji

   

  Więcej…  
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
  Więcej…  
 • 500+ Nowy okres świadczeniowy
  Więcej…  
 • KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
  Więcej…  
 • Kongsberg automotive - rekrutacja
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
  Więcej…  
 • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…  
 • Platforma informacyjna dla obywateli
  Więcej…