herb bk2

Gmina Brześć Kujawski laureatem

kir

logo inwestuj2

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim informuje, że z dniem 1 październik 2018 roku rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy dla świadczenia wychowawczego 500+,

aby nadal otrzymywać rządowe świadczenie 500+ należy ponownie złożyć wniosek.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać już od 1 lipca 2018 roku (drogą elektroniczną: bankowość elektroniczna, emp@tia, profil zaufany) lub od 1 sierpnia 2018 roku w Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim, ul. Królewska 5, pokój nr 32 (na I piętrze budynku).

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą dostępne w Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 01 lipca 2018 r. pokój nr 32.

Ponadto Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim informuje, iż w miesiącu sierpniu 2018 będzie prowadził dyżury w każdy wtorek od godziny 7:15 do godziny 17:00 (tj. 07/08/2018, 14/08/2018, 21/08/2018 i 28/08/2018).

 

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie przysługiwać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1200,00 zł.

Rokiem kalendarzowym który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2018/2019 (trwający od 01/10/2018 do 30/09/2019) jest rok 2017 jednakże z uwzględnieniem zmiany sytuacji dochodowej (uzysk/utrata), która nastąpiła po roku 2017
do chwili obecnej.

Ponadto do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć:

 1. Kopia nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego-hektary przeliczeniowe dane za 2017 posiadane na terenie naszej gminy i innych gmin (jeżeli, któryś
  z pełnoletnich członków rodziny posiada gospodarstwo rolne);
 2. Oświadczenie o stypendiach otrzymanych w 2017 r.;
 3. Oświadczenie o wysokości alimentów, funduszu alimentacyjnego otrzymanego na dzieci w 2017
  (w przypadku funduszu alimentacyjnego konieczne jest zaś. od komornika o wyegzekwowanych kwotach alimentów za 2017 rok);
 4. Zaświadczenie od pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego (dot. osób które będą miały utratę dochodu ze względu uzyskania prawa do urlopu wychowawczego);
 5. Tytuł wykonawczy o świadczeniu alimentacyjnym względem dziecka na którego ubiega
  się wnioskodawca o świadczenie wychowawcze (dot. osób samotnie wychowujących w rozumieniu ustawy);
 6. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających
  się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (dot. osób które rozpoczęły prowadzenie działalność gospodarczą na zasadzie ryczałtu od 2017 i przed tym rokiem);
 7. Oświadczenie opisujące obecną sytuację zawodową wnioskodawcy, współmałżonka
  oraz pełnoletnich członków rodziny (oświadczenie dołączone do wniosku).

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Ministerstwa Rodzimy, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Styczeń 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Komunikaty

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
  Więcej…  
 • e-Akta. Teraz prościej i taniej
  Więcej…  
 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku problemów występujących w ubezpieczeniach upraw (rzepak)
  Więcej…  
 • UWAGA ROLNICY-zmiany w ustawie o zwrocie akcyzy oleju napędowego do produkcji rolniczej
  Więcej…  
 • Informacja dotycząca wysyłki PIT-ów przez płatników
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Plan dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • Spotkanie "Czas na młodych"
  Więcej…  
 • Ferie z Domem Kultury
  Więcej…  
 • Uzupełnienie do planu polowań koła łowieckiego Nr 108 "Darzbór" - sezon 2018/2019

  Więcej…  

 • Uzupełnienie do planu polowań koła łowieckiego Nr 107 - sezon 2018/2019

  Więcej…  

 • Plan dodatkowych polowań zbiorowych KŁ Cyranka 106 we Włocławku

  Więcej…  

 • „Mały ZUS” od 1 stycznia 2019 r. – co warto wiedzieć.
  Więcej…  
 • Ferie Zimowe w Bibliotece Publicznej w Brześciu Kujawskim - ,,Ferie bez nudy"
  Więcej…  
 • Nowe zasady zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego
  Więcej…  
 • Godziny pracy BOPS
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie LGD informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  Więcej…  
 • Walcz ze smogiem i zyskaj dofinansowanie
  Więcej…  
 • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent
  Więcej…  
 • Dwa tygodnie na wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych
  Więcej…  
 • Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

   

  Więcej…  
 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie LGD – Cel ogólny I, II, III
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2018 - LGD

  Więcej…  

 • Utrzymanie dróg gminnych w okresie zimy - komunikat

  Więcej…  

 • Stadion Miejski nieczynny z powodu prac remontowych
  Więcej…  
 • Zgłoszenie szkody łowieckiej
  Więcej…  
 • KRUS partnerem kampanii UOKiK Seniorze, nie daj się oszukać!
  Więcej…  
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Z dniem 1 grudnia 2018r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej
  Więcej…  
 • Urząd Marszałkowski zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych kursach językowych

  Więcej…  

 • Komunikat Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie dostosowania obiektów budowlanych do wymagań okresu jesienno-zimowego 2018/2019
  Więcej…  
 • Plany polowań zbiorowych sezon 2018/2019
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  Więcej…  

 • Mała Książka - Wielki Człowiek - akcja czytelnicza dla maluchów

   

  Więcej…  
 • Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2018/2019
  Więcej…  
 • Harmonogram odbioru odpadów - zasady segregacji

   

  Więcej…  
 • Służba przygotowawcza w korpusie szeregowych
  Więcej…  
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
  Więcej…  
 • Wiadomości o możliwości służby w ramach Terytorialnej Służby Wojskowej
  Więcej…  
 • 500+ Nowy okres świadczeniowy
  Więcej…  
 • REALIZACJA PROGRAMU „DOBRY START”, 300 DLA UCZNIA W GMINIE BRZEŚĆ KUJAWSKI
  Więcej…  
 • KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
  Więcej…  
 • Wojska Obrony terytorialnej ,,Zawsze gotowi, zawsze blisko,,
  Więcej…  
 • Kongsberg automotive - rekrutacja
  Więcej…  
 • Projekt Baltic Pipe
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Uwaga!! Zagrożenie ASF!! Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?
  Więcej…  
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Więcej…  
 • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
  Więcej…  
 • Sportowy talent - zajęcia dla dzieci
  Więcej…  
 • Co warto wiedzieć o e-Składce
  Więcej…  
 • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…  
 • Platforma informacyjna dla obywateli
  Więcej…