drog 20180619Dobrze przygotowane tereny inwestycyjne są kluczem do sukcesu. W ciągu kilku ostatnich lat samorząd brzeski podejmował szereg działań których celem było kompleksowe uzbrojenie terenu. Dzięki temu brzeska strefa jest w pełni uzbrojona w sieć wodno-kanalizacyjną, gazową, energetyczną i światłowodową. Wychodząc naprzeciw dalszym potrzebom i oczekiwaniom, w najbliższym czasie działania samorządu skupione będą na kolejnych inwestycjach infrastrukturalnych . Na rok 2019 planowana jest budowa nowej drogi technologicznej stanowiącej połączenie strefy z drogą wojewódzką, jak również modernizacja drogi gminnej na odcinku

Pikutkowo-firma Raben. Trwa postępowanie przetargowe: „Zaprojektuj i wybuduj – Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo-Machnacz poprzez budowę nowej drogi gminnej w miejscowości Wieniec oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pikutkowo”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę infrastruktury oraz budowę i przebudowę drogi gminnej. W wyniku realizacji projektu powstanie 670 m drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, ścieżka pieszo-rowerowa, dwie zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne oraz pobocza. Nowo powstała droga zostanie włączona do drogi wojewódzkiej DW 268. Drugie z zadań obejmować będzie przebudowę ok. 680 m drogi gminnej na odcinku Raben – Pikutkowo. Zmodernizowana droga zyska szerokość 7 m., powstanie chodnik, jednostronne pobocze i zatoki autobusowe. Zgodnie z wytycznymi postępowania przetargowego prace projektowe powinny zakończyć się do kwietnia 2019 r., natomiast roboty budowlane do 31 października 2019