herb bk2

Gmina Brześć Kujawski laureatem

logo inwestuj2

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

chymkowski tomaszNaczelnik Wydziału:
Tomasz Chymkowski 54/231 63 26,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

- Urząd Stanu Cywilnego - (54) 231-63-17,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Ewidencja Ludności, dowody osobiste - (54) 231-63-25,
lub (54) 231-47-51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Promocja - (54) 231-63-26, 54/231 63 16 ,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, fundusz sołecki, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(54) 231-63-18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Ewidencja działalności gospodarczej, zwrot podatku akcyzowego, archiwum - (54) 231-63-29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Informatyk, - (54) 231-63-27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Sprawy społeczne, ochrona danych, udostępnianie informacji publicznej , punkt informacji turystycznej - (54) 234-51-78, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Obsługa Rady Miejskiej, Pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - (54) 231-63-18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Prowadzenie spraw zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej, kancelarii tajnej i wojskowych – 54/ 234 50 88, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zakres zadań:
I Prowadzenie spraw służących realizacji praw i obowiązków społeczno-administracyjnych mieszkańców, a w szczególności:
1) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
2) prowadzenie ewidencji ludności,
3) prowadzenie stałego rejestru wyborców i spisów ludności na potrzeby wyborów, referendów, czy spisów statystycznych,
4) prowadzenie i aktualizacja ksiąg i rejestrów stanu cywilnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń wynikających z aktów stanu cywilnego,
5) udzielanie oraz cofanie zezwoleń na organizowanie zbiórek publicznych, przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń publicznych, i wydawanie decyzji zakazujących ich
organizacji, jeżeli naruszają przepisy prawa,
6) ewidencja działalności gospodarczej, współpraca ze współuczestnikami tzw. jednego okienka oraz promowanie przedsiębiorczości,
7) koordynacja zadań związanych z czasem pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych oraz związanych z przewozem osób i ładunków taksówkami,
8) prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych i hotelarskich,
9) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy,
II Prowadzenie spraw wynikających ze statusu gminy uzdrowiskowej
III Prowadzenie spraw kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym:
a) współudział w organizacji festiwali, przeglądów i innych imprez kulturalnych, turystycznych
i sportowych,
c) nadzorowanie spraw bezpieczeństwa osób kąpiących się oraz biorących udział w imprezach kulturalnych i sportowych
IV Gromadzenie danych o działających na terenie Gminy organizacjach i stowarzyszeniach oraz prowadzenie spraw organizacji pożytku publicznego,
V Prowadzenie spraw udostępniania danych osobowych oraz prowadzenie spraw udostępniania bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych w tym: prowadzenie
ewidencji wniosków o udostępnienie danych osobowych, weryfikacji tych wniosków i udzielania stanowiskom pozwoleń na udostępnianie wnioskowanych danych,
VI Prowadzenie spraw dodatków mieszkaniowych i kontroli wniosków, a także dodatków energetycznych.
VII Prowadzenie spraw zwrotu akcyzy paliwa rolniczego.
VII Prowadzenie zadań Gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i współdziałanie z OSP, w tym min. z ubezpieczeniem i szkoleniem strażaków, ubezpieczeniem wozów bojowych,
sprawnością sprzętu, remiz itp.
IX Prowadzenie spraw promocji Gminy poprzez m.in:
1) upowszechnianie oferty inwestycyjnej, folklorystycznej i turystycznej,
2) promocję walorów uzdrowiskowych Wieńca-Zdroju,
3) organizację udziałów w targach turystycznych,
4) stron internetowych i poczty elektronicznej, oraz współpracę z mediami,
5) współorganizowanie imprez, zwodów sportowych, świąt i uroczystości,
6) opracowywanie i publikację materiałów promocyjnych.
X Obsługa spraw przeciwdziałania uzależnieniom, w tym:
1) obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) przedkładanie projektów programów rozwiązywania problemów uzależnień oraz związanego z tym budżetu, a także kontrola jego realizacji i zgodności z przyjętym programem rocznym,
3) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami i służbami w zwalczaniu uzależnień,
4) prowadzenie spraw opłat i zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu,
XI Prowadzenie obsługi informatycznej stanowisk pracy, oraz BIP poczty elektronicznej.
XII Prowadzenie zadań związanych z integracją europejską, w tym zadań współpracy z gminami partnerskimi i społecznościami lokalnymi Europy,
XIII Prowadzenia spraw Funduszu Sołeckiego
XIV Prowadzenie obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych, a w szczególności:
1) korespondencji i spraw związanych z funkcjonowaniem Rady, radnych i sołectw,
2) dokumentowanie posiedzeń Rady, Radnych, i zebrań wiejskich z udziałem organów Gminy,
3) pilotowanie projektów uchwał i zarządzeń oraz prowadzenie spraw, wniosków, interpelacji i zapytań, a także odpowiednich rejestrów,
4) prowadzenie spraw organizacyjnych i technicznych wyborów i referendów.
XV Prowadzenie spraw zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej, kancelarii tajnej i wojskowych, a w szczególności:
1) planowanie działalności oraz koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć powszechnego obowiązku obrony,
2) opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji obrony cywilnej i wojskowej,
3) nakładanie obowiązków na osoby fizyczne i prawne w ramach
powszechnej samoobrony ludności,
4) przygotowywanie i przechowywanie sprzętu obrony cywilnej,
5) prowadzenie spraw ochrony informacji niejawnych,
6) koordynowanie przedsięwzięć sił obrony cywilnej w akcjach
ratunkowych oraz w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
7) udział w przygotowywaniu i prowadzeniu naboru do wojska,
8) współdziałanie z Policją w sprawach bezpieczeństwa publicznego

 

 

Lipiec 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Komunikaty

 • Wiadomości o możliwości służby w ramach Terytorialnej Służby Wojskowej
  Więcej…  
 • Letnie Kino Plenerowe
  Więcej…  
 • Zapisz się na rajd, odbierz bezpłatny pakiet startowy i wygraj rower!
  Więcej…  
 • Wytyczne odnośnie zbioru, transportu i składowania płodów rolnych
  Więcej…  
 • Wyłączenia prądu
  Więcej…  
 • ,,Artystyczny piątek" - Lawendowy exploding z quillingową koronką
  Więcej…  
 • Konkurs - „POKAŻ SKĄD JESTEŚ"
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2018 - LGD
  Więcej…  
 • Biblioteka Wieniec zaprasza na zajęcia ,,Wakacyjne podróże"
  Więcej…  
 • 500+ Nowy okres świadczeniowy
  Więcej…  
 • SZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH WYSTĄPIENIEM SUSZY
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia obiektów sportowych
  Więcej…  
 • Zapraszamy na basen miejski
  Więcej…  
 • REALIZACJA PROGRAMU „DOBRY START”, 300 DLA UCZNIA W GMINIE BRZEŚĆ KUJAWSKI
  Więcej…  
 • KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
  Więcej…  
 • OBJAZDOWY DOM KULTURY
  Więcej…  
 • Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych - lipiec 2018
  Więcej…  
 • Wojska Obrony terytorialnej ,,Zawsze gotowi, zawsze blisko,,
  Więcej…  
 • OGŁOSZENIE LGD - Rozwój działalności gospodarczej
  Więcej…  
 • Ogłoszenie hufca pracy o naborze 2018/2019

   

  Więcej…  
 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW - LGD
  Więcej…  
 • Zakaz wstępu do lasu
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Kongsberg automotive - rekrutacja
  Więcej…  
 • Projekt Baltic Pipe
  Więcej…  
 • Mieszkanie dla Ciebie bliżej niż myslisz! - Choceń
  Więcej…  
 • Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Więcej…  
 • Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego - wycofanie leku Zinbryta

  Więcej…  

 • Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Zakup i montaż instalacji fotowolwanicznej
  Więcej…  
 • Projekt dla bezrobotnych i biernych zawodowo
  Więcej…  
 • Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów
  Więcej…  
 • Uwaga!! Zagrożenie ASF!! Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?
  Więcej…  
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Więcej…  
 • Od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik ZUS będzie zobligowany do regulowania składek na swój indywidualny numer rachunku składkowego
  Więcej…  
 • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
  Więcej…  
 • Informacja dot. indywidualnego numeru rachunku składkowego, który będzie obowiązywał od stycznia 2018 r - ZUS
  Więcej…  
 • Informacja dot. obowiązku składania od 1 stycznia 2018 JPK
  Więcej…  
 • Terminy wypłat świadczenia wychowawczego 500+
  Więcej…  
 • Sportowy talent - zajęcia dla dzieci
  Więcej…  
 • Co warto wiedzieć o e-Składce
  Więcej…  
 • Załóż firmę pracuj u siebie
  Więcej…  
 • Zmiana stawek opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 października 2017
  Więcej…  
 • Zmiana nazw ulic: I Armii Wojska Polskiego, 19 Stycznia, Świerczewskiego.
  Więcej…  
 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - pobieranie dokumentów od 1 sierpnia 2017
  Więcej…  
 • ZUS apeluje-jesteś potencjalnym emerytem?
  Więcej…  
 • Działania LGD w latach 2014-2020
  Więcej…  
 • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
  Więcej…  
 • Oferta finansowa WFOŚiGW
  Więcej…  
 • Dyżury radnych
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…  
 • Platforma informacyjna dla obywateli
  Więcej…