herb bk2

Gmina Brześć Kujawski laureatem

logo inwestuj2

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

chymkowski tomaszNaczelnik Wydziału:
Tomasz Chymkowski 54/231 63 26,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

- Urząd Stanu Cywilnego - (54) 231-63-17,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Ewidencja Ludności, dowody osobiste - (54) 231-63-25,
lub (54) 231-47-51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Promocja - (54) 231-63-26, 54/231 63 16 ,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, fundusz sołecki, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(54) 231-63-18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Ewidencja działalności gospodarczej, zwrot podatku akcyzowego, archiwum - (54) 231-63-29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Informatyk, - (54) 231-63-27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Sprawy społeczne, ochrona danych, udostępnianie informacji publicznej , punkt informacji turystycznej - (54) 234-51-78, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Obsługa Rady Miejskiej, Pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - (54) 231-63-18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Prowadzenie spraw zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej, kancelarii tajnej i wojskowych – 54/ 234 50 88, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zakres zadań:
I Prowadzenie spraw służących realizacji praw i obowiązków społeczno-administracyjnych mieszkańców, a w szczególności:
1) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
2) prowadzenie ewidencji ludności,
3) prowadzenie stałego rejestru wyborców i spisów ludności na potrzeby wyborów, referendów, czy spisów statystycznych,
4) prowadzenie i aktualizacja ksiąg i rejestrów stanu cywilnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń wynikających z aktów stanu cywilnego,
5) udzielanie oraz cofanie zezwoleń na organizowanie zbiórek publicznych, przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń publicznych, i wydawanie decyzji zakazujących ich
organizacji, jeżeli naruszają przepisy prawa,
6) ewidencja działalności gospodarczej, współpraca ze współuczestnikami tzw. jednego okienka oraz promowanie przedsiębiorczości,
7) koordynacja zadań związanych z czasem pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych oraz związanych z przewozem osób i ładunków taksówkami,
8) prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych i hotelarskich,
9) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy,
II Prowadzenie spraw wynikających ze statusu gminy uzdrowiskowej
III Prowadzenie spraw kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym:
a) współudział w organizacji festiwali, przeglądów i innych imprez kulturalnych, turystycznych
i sportowych,
c) nadzorowanie spraw bezpieczeństwa osób kąpiących się oraz biorących udział w imprezach kulturalnych i sportowych
IV Gromadzenie danych o działających na terenie Gminy organizacjach i stowarzyszeniach oraz prowadzenie spraw organizacji pożytku publicznego,
V Prowadzenie spraw udostępniania danych osobowych oraz prowadzenie spraw udostępniania bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych w tym: prowadzenie
ewidencji wniosków o udostępnienie danych osobowych, weryfikacji tych wniosków i udzielania stanowiskom pozwoleń na udostępnianie wnioskowanych danych,
VI Prowadzenie spraw dodatków mieszkaniowych i kontroli wniosków, a także dodatków energetycznych.
VII Prowadzenie spraw zwrotu akcyzy paliwa rolniczego.
VII Prowadzenie zadań Gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i współdziałanie z OSP, w tym min. z ubezpieczeniem i szkoleniem strażaków, ubezpieczeniem wozów bojowych,
sprawnością sprzętu, remiz itp.
IX Prowadzenie spraw promocji Gminy poprzez m.in:
1) upowszechnianie oferty inwestycyjnej, folklorystycznej i turystycznej,
2) promocję walorów uzdrowiskowych Wieńca-Zdroju,
3) organizację udziałów w targach turystycznych,
4) stron internetowych i poczty elektronicznej, oraz współpracę z mediami,
5) współorganizowanie imprez, zwodów sportowych, świąt i uroczystości,
6) opracowywanie i publikację materiałów promocyjnych.
X Obsługa spraw przeciwdziałania uzależnieniom, w tym:
1) obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) przedkładanie projektów programów rozwiązywania problemów uzależnień oraz związanego z tym budżetu, a także kontrola jego realizacji i zgodności z przyjętym programem rocznym,
3) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami i służbami w zwalczaniu uzależnień,
4) prowadzenie spraw opłat i zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu,
XI Prowadzenie obsługi informatycznej stanowisk pracy, oraz BIP poczty elektronicznej.
XII Prowadzenie zadań związanych z integracją europejską, w tym zadań współpracy z gminami partnerskimi i społecznościami lokalnymi Europy,
XIII Prowadzenia spraw Funduszu Sołeckiego
XIV Prowadzenie obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych, a w szczególności:
1) korespondencji i spraw związanych z funkcjonowaniem Rady, radnych i sołectw,
2) dokumentowanie posiedzeń Rady, Radnych, i zebrań wiejskich z udziałem organów Gminy,
3) pilotowanie projektów uchwał i zarządzeń oraz prowadzenie spraw, wniosków, interpelacji i zapytań, a także odpowiednich rejestrów,
4) prowadzenie spraw organizacyjnych i technicznych wyborów i referendów.
XV Prowadzenie spraw zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej, kancelarii tajnej i wojskowych, a w szczególności:
1) planowanie działalności oraz koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć powszechnego obowiązku obrony,
2) opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji obrony cywilnej i wojskowej,
3) nakładanie obowiązków na osoby fizyczne i prawne w ramach
powszechnej samoobrony ludności,
4) przygotowywanie i przechowywanie sprzętu obrony cywilnej,
5) prowadzenie spraw ochrony informacji niejawnych,
6) koordynowanie przedsięwzięć sił obrony cywilnej w akcjach
ratunkowych oraz w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
7) udział w przygotowywaniu i prowadzeniu naboru do wojska,
8) współdziałanie z Policją w sprawach bezpieczeństwa publicznego

 

 

Luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Komunikaty

 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • Zakup i montaż instalacji fotowolwanicznej
  Więcej…  
 • Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry)
  Więcej…  
 • Rolniku, powiedz stop upadkom!
  Więcej…  
 • II EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „Turystyka na obszarze LGD w oczach młodych mieszkańców II”
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
  Więcej…  
 • Forum Seniora I edycja
  Więcej…  
 • Projekt dla bezrobotnych i biernych zawodowo
  Więcej…  
 • Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów
  Więcej…  
 • Ferie z Brzeskim Centrum Kultury
  Więcej…  
 • Informacja w związku ze zmianami w zakresie składania wniosków obszarowych, ONW, rolnośrodowiskowych, rolnośrodowiskowo-klimatycznych, ekologicznych oraz zalesieniowych w kampanii 2018
  Więcej…  
 • zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018r.
  Więcej…  
 • Zniwelowanie strat w pszczelarstwie w postaci wdrażanego programu ,,Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018"
  Więcej…  
 • Uwaga zima !
  Więcej…  
 • Uwaga!! Zagrożenie ASF!! Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?
  Więcej…  
 • Rolniku - możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Więcej…  
 • Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.
  Więcej…  
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Więcej…  
 • Wcześniejsza emerytura rolnicza do 31 grudnia 2017 r.
  Więcej…  
 • Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy
  Więcej…  
 • Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej
  Więcej…  
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy przypomina
  Więcej…  
 • Informacja dla producentów rolnych
  Więcej…  
 • Od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik ZUS będzie zobligowany do regulowania składek na swój indywidualny numer rachunku składkowego
  Więcej…  
 • Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych - od 1 grudnia 2017r.
  Więcej…  
 • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
  Więcej…  
 • Informacja dot. indywidualnego numeru rachunku składkowego, który będzie obowiązywał od stycznia 2018 r - ZUS
  Więcej…  
 • Informacja dot. obowiązku składania od 1 stycznia 2018 JPK
  Więcej…  
 • Stop spalaniu odpadów w gospodarstwach domowych!
  Więcej…  
 • Cichy zabójca - czad
  Więcej…  
 • Terminy wypłat świadczenia wychowawczego 500+
  Więcej…  
 • Informacje dla rolników i ich dzieci
  Więcej…  
 • Sportowy talent - zajęcia dla dzieci
  Więcej…  
 • Co warto wiedzieć o e-Składce
  Więcej…  
 • Załóż firmę pracuj u siebie
  Więcej…  
 • Zmiana stawek opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 października 2017
  Więcej…  
 • E-składki – nowa usługa dla ubezpieczonych w KRUS
  Więcej…  
 • Zmiana nazw ulic: I Armii Wojska Polskiego, 19 Stycznia, Świerczewskiego.
  Więcej…  
 • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w zwiąku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018
  Więcej…  
 • Częściowa emerytura rolnicza
  Więcej…  
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie obecnosci niedozwolonej substancji w jajach konsumpcyjnych pochodzących z polskich ferm
  Więcej…  
 • Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
  Więcej…  
 • ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES 2017/2018

   

  Więcej…  
 • Nowy okres świadczenia 500+
  Więcej…  
 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - pobieranie dokumentów od 1 sierpnia 2017
  Więcej…  
 • ZUS apeluje-jesteś potencjalnym emerytem?
  Więcej…  
 • KRUS - Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.
  Więcej…  
 • Promocja zawodowej służby wojskowej
  Więcej…  
 • Działania LGD w latach 2014-2020
  Więcej…  
 • Informacja KRUS dot. kwoty wolnej od potrąceń oraz kwoty granicznej
  Więcej…  
 • Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
  Więcej…  
 • Informacje - KRUS
  Więcej…  
 • Konsultacje społeczne dotyczące powszechnego spisu rolnego 2020
  Więcej…  
 • Informacja dla rolników dot. wieku emerytalnego
  Więcej…  
 • Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.
  Więcej…  
 • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
  Więcej…  
 • Poszukujemy pracowników - Mercator Medical
  Więcej…  
 • Zmiana lokalizacji Agencji Pocztowej w Wieńcu
  Więcej…  
 • Informacje Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku
  Więcej…  
 • Oferta finansowa WFOŚiGW
  Więcej…  
 • Dyżury radnych
  Więcej…  
 • Informacja dotycząca realizacji programu „Rodzina 500 plus”
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…  
 • Platforma informacyjna dla obywateli
  Więcej…