sympozjum bsgW związku z dynamicznym rozwojem obszaru Brzeskiej Strefy Gospodarczej, lokowaniem kolejnych firm w obszarze w dniu 8 czerwca br. odbyło się sympozjum „Brzeska Strefa Gospodarcza powstanie, funkcjonowanie, rozwój”. Brzeska Strefa Gospodarcza stanowi praktyczny przykład jak należy wykorzystywać potencjał rozwojowy. Autostrada   A1 stworzyła możliwości, które władze Brześcia Kujawskiego w sposób umiejętny i konsekwentny wykorzystują. Kilkuletnie intensywne prace i starania owocują dziś nowymi miejscami pracy i realną perspektywą dalszego rozwoju.

Celem Sympozjum było przedstawienie dotychczasowych prac, doświadczeń i osiągnięć związanych z tworzeniem Strefy. Dokonana została wstępna ocena uzyskanych efektów, a także określone zostały dalsze cele rozwojowe. Konferencja skierowana była do wszystkich zainteresowanych rozwojem gospodarczym subregionu włocławskiego w oparciu o potencjał Brzeskiej Strefy Gospodarczej, a także podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w jej obszarze. Organizatorami spotkania byli: Burmistrz Brześcia Kujawskiego, Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz Kujawskie Stowarzyszenie Gospodarcze.

Wśród poruszanych na konferencji tematów były:

- Potencjał i kierunki rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – Andrzej Potoczek, Urząd Marszałkowski

- Lokalne potencjały rozwoju na przykładzie obszaru funkcjonalnego miasta Włocławka – Zbigniew Brenda, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

- Efekty społeczne i gospodarcze funkcjonowania Brzeskiej Strefy Gospodarczej – Tomasz Chymkowski, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim.