Informujemy, że Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza planuje wystąpić do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników o dofinansowanie wypoczynku letniego w formie półkolonii. Półkolonie przeznaczone są dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych ma ubezpieczenie w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie). Półkolonie zorganizowane są w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej - musi być odpowiedni program wypoczynku, który przygotowuje placówka. Półkolonie trwają 10 dni roboczych, dzieci mają mieć zapewnione wyżywienie oraz opiekę osób uprawnionych, za co te osoby otrzymują wynagrodzenie. Musi być też zatrudniony kierownik półkolonii. Wpłata rodziców będzie stanowiła 50 zł. Szkoła, która chciałaby wejść we współpracę z nami musi podać nam najpóźniej do dnia 28 marca 2018r. do godz. 14.00 przybliżoną liczbę miejsc. W załączeniu wysyłamy tabelę, którą należy wypełnić. Szczegółowe informacje tel. 798 37 87 22

Załącznik

 

Pozdrawiam
Violetta Trawińska
Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza