herb bk2

Gmina Brześć Kujawski laureatem

logo inwestuj2

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim informuje, że z dniem 1 październik 2018 roku rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy dla świadczenia wychowawczego 500+,

aby nadal otrzymywać rządowe świadczenie 500+ należy ponownie złożyć wniosek.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać już od 1 lipca 2018 roku (drogą elektroniczną: bankowość elektroniczna, emp@tia, profil zaufany) lub od 1 sierpnia 2018 roku w Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim, ul. Królewska 5, pokój nr 32 (na I piętrze budynku).

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą dostępne w Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 01 lipca 2018 r. pokój nr 32.

Ponadto Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim informuje, iż w miesiącu sierpniu 2018 będzie prowadził dyżury w każdy wtorek od godziny 7:15 do godziny 17:00 (tj. 07/08/2018, 14/08/2018, 21/08/2018 i 28/08/2018).

 

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie przysługiwać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1200,00 zł.

Rokiem kalendarzowym który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2018/2019 (trwający od 01/10/2018 do 30/09/2019) jest rok 2017 jednakże z uwzględnieniem zmiany sytuacji dochodowej (uzysk/utrata), która nastąpiła po roku 2017
do chwili obecnej.

Ponadto do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć:

  1. Kopia nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego-hektary przeliczeniowe dane za 2017 posiadane na terenie naszej gminy i innych gmin (jeżeli, któryś
    z pełnoletnich członków rodziny posiada gospodarstwo rolne);
  2. Oświadczenie o stypendiach otrzymanych w 2017 r.;
  3. Oświadczenie o wysokości alimentów, funduszu alimentacyjnego otrzymanego na dzieci w 2017
    (w przypadku funduszu alimentacyjnego konieczne jest zaś. od komornika o wyegzekwowanych kwotach alimentów za 2017 rok);
  4. Zaświadczenie od pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego (dot. osób które będą miały utratę dochodu ze względu uzyskania prawa do urlopu wychowawczego);
  5. Tytuł wykonawczy o świadczeniu alimentacyjnym względem dziecka na którego ubiega
    się wnioskodawca o świadczenie wychowawcze (dot. osób samotnie wychowujących w rozumieniu ustawy);
  6. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających
    się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (dot. osób które rozpoczęły prowadzenie działalność gospodarczą na zasadzie ryczałtu od 2017 i przed tym rokiem);
  7. Oświadczenie opisujące obecną sytuację zawodową wnioskodawcy, współmałżonka
    oraz pełnoletnich członków rodziny (oświadczenie dołączone do wniosku).

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Ministerstwa Rodzimy, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Lipiec 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Komunikaty

  • Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”
    Więcej…  
  • DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ w BRZEŚCIU KUJAWSKIM - zmiana terminu
    Więcej…  
  • Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 25.07.2019r.
    Więcej…  
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej - 22.07.2019 r.
    Więcej…  
  • KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

     

    Więcej…  
  • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
     
  • Projekt "GraudatON"
    Więcej…  
  • Rolniku - możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
    Więcej…  
  • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
    Więcej…  
  • Ochotnicze Hufce Pracy prowadzą rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat.
    Więcej…  
  • POPŻ Podprogram 2018 - efekty
    Więcej…  
  • Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS
    Więcej…  
  • Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 127 w Brześciu Kujawskim z dnia 9 lipca 2019r. o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej.
    Więcej…  
  • Stypendia Fundacji Santander dla uczniów
    Więcej…  
  • Informacja
    Więcej…  
  • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
    Więcej…  
  • Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno–gospodarczej miejscowości wiejskich
    Więcej…  
  • Informacja
  • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
    Więcej…  
  • Objazdowy Dom Kultury
    Więcej…  
  • Zarządzenie
    Więcej…  
  • Ogłoszenie o konkursie LGD - 4/2019

     

    Więcej…  
  • Wybory do Izb Rolniczych, 28 lipca 2019 r.
    Więcej…  
  • Wakacyjne półkolonie z BCK
    Więcej…  
  • ZUS szkoli z e-akt i na temat zwolnień lekarskich
    Więcej…  
  • Konkurs LGD
    Więcej…  
  • Użytkowniku wieczysty mienia komunalnego
    Więcej…  
  • Warsztaty komputerowe w bibliotece
    Więcej…  
  • Rusza PROO 2019: start!
    Więcej…  
  • Nabór do programów priorytetowych: Azbest 2019, Edukacja Ekologiczna 2019, OCHRONA PRZYRODY 2019, Słonecznik 2018-2019
    Więcej…  
  • Tradycyjnie do przodu
    Więcej…  
  • Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze
    Więcej…  
  • Dotacje na instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła

    Więcej…  

  • Plan dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
    Więcej…  
  • Godziny pracy BOPS
    Więcej…  
  • Walcz ze smogiem i zyskaj dofinansowanie
    Więcej…  
  • Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

     

    Więcej…  
  • Usuwanie wyrobów zawierających azbest
    Więcej…  
  • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
    Więcej…  
  • Urząd Marszałkowski zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych kursach językowych

    Więcej…  

  • Harmonogram odbioru odpadów - zasady segregacji

     

    Więcej…  
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
    Więcej…  
  • 500+ Nowy okres świadczeniowy
    Więcej…  
  • KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
    Więcej…  
  • Kongsberg automotive - rekrutacja
    Więcej…  
  • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
    Więcej…  
  • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
    Więcej…  
  • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
    Więcej…  
  • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
    Więcej…  
  • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
    Więcej…  
  • Platforma informacyjna dla obywateli
    Więcej…