herb bk2

Gmina Brześć Kujawski laureatem

logo inwestuj2

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

kucz 2 20171019Każdego roku gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa kujawsko-pomorskiego mogą ubiegać się o dotacje na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki na realizację zadań pochodzą z opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej. Wśród 115 sfinansowanych w tym roku inwestycji, jest droga w Kuczynie. Prace przy jej budowie trwają. Roboty obejmują wykonanie nawierzchni, poboczy, zjazdów na pola i do posesji, a także przebudowę skrzyżowania. Wykonawcą zadania jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

wieniec 20171017 1Z myślą o mieszkańcach osiedla mieszkaniowego w Wieńcu, samorząd brzeski przystąpił do inwestycji związanych z poprawą infrastruktury drogowej na terenie sołectwa. W niedługim czasie przebudowane zostaną osiedlowe ulice. W tym roku prace obejmowały ulice: Sosnową, Leśną, Modrzewiową i Jaśminową. Aktualnie, roboty trwają na ul. Kasztanowej, jeszcze w tym roku kostka położona zostanie na ulicy Platanowej.
Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy. Wykonawcą prac jest Zakład Usług Komunalnych.

Czytaj więcej...

dz ed narJuż starożytni podkreślali, że: „Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić”. Dzień Edukacji Narodowej, przypomina o ponadczasowych wartościach jakie niesie edukacja. Święto staje się okazją do podziękowań za zaangażowanie i trud dla tych, dzięki którym dzisiejsza szkoła staje się przyjazna, bezpieczna i nowoczesna. W dniu 13 października, podczas spotkania , które odbyło się w brzeskim ratuszu, Burmistrz wręczył podziękowania za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

Czytaj więcej...

ciez 201710107 października gościliśmy w Brześciu najlepszych sztangistów Kujaw i Pomorza do lat 15, którzy rywalizowali w mistrzostwach województwa. Do naszego miasteczka zawitało również wielu byłych czołowych zawodników Polski i świata w tym dwukrotny olimpijczyk z Barcelony i Atlanty Dariusz Osuch, który obecnie jest trenerem synów Igora (III zawodnik kat. 94 kg podczas niedawno rozgrywanych mistrzostw Europy do lat 15) i Borysa.

Czytaj więcej...

zaw wedk2W dniu 18 września br. na jeziorze Chalno odbył się Turniej Wędkarski o Puchar Króla Władysława Łokietka. Zwycięzcą i zarazem zdobywcą pucharu został Marcin Gawrysiak.
Na pozostałych miejscach uplasowali się:
II miejsce – Maciej Ujazdowski
III miejsce – Karol Jabłoński

lgd 20171010OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "

Czytaj więcej...

Luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Komunikaty

  • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
    Więcej…  
  • Zakup i montaż instalacji fotowolwanicznej
    Więcej…  
  • Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry)
    Więcej…  
  • Rolniku, powiedz stop upadkom!
    Więcej…  
  • II EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „Turystyka na obszarze LGD w oczach młodych mieszkańców II”
    Więcej…  
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
    Więcej…  
  • Forum Seniora I edycja
    Więcej…  
  • Projekt dla bezrobotnych i biernych zawodowo
    Więcej…  
  • Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów
    Więcej…  
  • Ferie z Brzeskim Centrum Kultury
    Więcej…  
  • Informacja w związku ze zmianami w zakresie składania wniosków obszarowych, ONW, rolnośrodowiskowych, rolnośrodowiskowo-klimatycznych, ekologicznych oraz zalesieniowych w kampanii 2018
    Więcej…  
  • zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018r.
    Więcej…  
  • Zniwelowanie strat w pszczelarstwie w postaci wdrażanego programu ,,Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018"
    Więcej…  
  • Uwaga zima !
    Więcej…  
  • Uwaga!! Zagrożenie ASF!! Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?
    Więcej…  
  • Rolniku - możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
    Więcej…  
  • Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.
    Więcej…  
  • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
    Więcej…  
  • Wcześniejsza emerytura rolnicza do 31 grudnia 2017 r.
    Więcej…  
  • Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy
    Więcej…  
  • Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej
    Więcej…  
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy przypomina
    Więcej…  
  • Informacja dla producentów rolnych
    Więcej…  
  • Od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik ZUS będzie zobligowany do regulowania składek na swój indywidualny numer rachunku składkowego
    Więcej…  
  • Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych - od 1 grudnia 2017r.
    Więcej…  
  • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
    Więcej…  
  • Informacja dot. indywidualnego numeru rachunku składkowego, który będzie obowiązywał od stycznia 2018 r - ZUS
    Więcej…  
  • Informacja dot. obowiązku składania od 1 stycznia 2018 JPK
    Więcej…  
  • Stop spalaniu odpadów w gospodarstwach domowych!
    Więcej…  
  • Cichy zabójca - czad
    Więcej…  
  • Terminy wypłat świadczenia wychowawczego 500+
    Więcej…  
  • Informacje dla rolników i ich dzieci
    Więcej…  
  • Sportowy talent - zajęcia dla dzieci
    Więcej…  
  • Co warto wiedzieć o e-Składce
    Więcej…  
  • Załóż firmę pracuj u siebie
    Więcej…  
  • Zmiana stawek opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 października 2017
    Więcej…  
  • E-składki – nowa usługa dla ubezpieczonych w KRUS
    Więcej…  
  • Zmiana nazw ulic: I Armii Wojska Polskiego, 19 Stycznia, Świerczewskiego.
    Więcej…  
  • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w zwiąku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018
    Więcej…  
  • Częściowa emerytura rolnicza
    Więcej…  
  • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie obecnosci niedozwolonej substancji w jajach konsumpcyjnych pochodzących z polskich ferm
    Więcej…  
  • Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
    Więcej…  
  • ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES 2017/2018

     

    Więcej…  
  • Nowy okres świadczenia 500+
    Więcej…  
  • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - pobieranie dokumentów od 1 sierpnia 2017
    Więcej…  
  • ZUS apeluje-jesteś potencjalnym emerytem?
    Więcej…  
  • KRUS - Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.
    Więcej…  
  • Promocja zawodowej służby wojskowej
    Więcej…  
  • Działania LGD w latach 2014-2020
    Więcej…  
  • Informacja KRUS dot. kwoty wolnej od potrąceń oraz kwoty granicznej
    Więcej…  
  • Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
    Więcej…  
  • Informacje - KRUS
    Więcej…  
  • Konsultacje społeczne dotyczące powszechnego spisu rolnego 2020
    Więcej…  
  • Informacja dla rolników dot. wieku emerytalnego
    Więcej…  
  • Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.
    Więcej…  
  • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
    Więcej…  
  • Poszukujemy pracowników - Mercator Medical
    Więcej…  
  • Zmiana lokalizacji Agencji Pocztowej w Wieńcu
    Więcej…  
  • Informacje Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku
    Więcej…  
  • Oferta finansowa WFOŚiGW
    Więcej…  
  • Dyżury radnych
    Więcej…  
  • Informacja dotycząca realizacji programu „Rodzina 500 plus”
    Więcej…  
  • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
    Więcej…  
  • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
    Więcej…  
  • Platforma informacyjna dla obywateli
    Więcej…