W dniu 1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. Poz. 2249)

Od nowego nowego roku usuwanie drzew lub krzewów przez osobę fizyczną nie wymaga zezwolenia, o ile rosną one na nieruchomościach stanowiących własność danej osoby fizycznej i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest także wymagane w przypadku usuwania drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Oczywiście utrzymane zostały ograniczenia dotyczące pomników przyrody, zielenie objętej ochroną konserwatorską czy też obszarów chronionego krajobrazu.

 

Szczegółowe informacje: http://samorzad.pap.pl/depesze/temat_dnia/171767/MS-wycinka-drzew-krok-po-kroku