herb bk2

Gmina Brześć Kujawski laureatem

logo inwestuj2

Menu

kamera online2 copy

filmy promocyjne

lgd 12 2016 2Stowarzyszenie   Lokalna  Grupa   Działania Dorzecza   Zgłowiączki  (LGD)  z nową strategią rozwoju na lata 2014 -2020 !!!
W grudniu 2015r. LGD złożyło do Urzędu Marszałkowskiego  w Toruniu wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 do realizacji na obszarze trzynastu gmin powiatu włocławskiego. Warto w tym miejscu podkreślić, że LGD w czerwcu 2015r. rozszerzyło swój obszar działania o trzy nowe samorządy Gminę Baruchowo, Gminę Kowal oraz Miasto Kowal.
W kwietniu b.r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych lokalnych strategii rozwoju (LSR). Strategia Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki zajęła 8 miejsce na 28 ocenionych uzyskując 210 punktów na 245 maksymalnych.
Zwieńczeniem prac związanych z opracowaniem nowej strategii było podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji ·strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w dniu 19 maja 2016r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu (strategia   wraz z umową dostępna jest na stronie internetowej LGD www.kujawiaki.pl).
Budżet nowej LSR Stowarzyszenia to 8 266 166 euro, co daje ponad 33 mln złotych – środki te pochodzą z dwóch funduszy: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020    (RPO WK-P). LGD na wsparcie operacji w ramach PROW otrzymało 10 mln zł.  - 50% tych środków przeznaczona jest na tworzenie nowych miejsc pracy w ramach dwóch typów operacji; premie dla nowych przedsiębiorców (2 mln zł) i rozwój działalności gospodarczej (3 mln zł.). Pozostałe środki przeznaczone zostały na infrastrukturę turystyczną/rekreacyjną/kulturalną, drogi publiczne i dziedzictwo lokalne. Największą część budżetu LSR stanowią środki pochodzące z RPO WK–P jest to ponad 19 mln zł. –  środki te będą przeznaczone na realizację następujących typów operacji w ramach osi 7: działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno –gospodarczej miejscowości wiejskich tzw. rewitalizacja, wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, czy działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej- w ramach osi 11. Należy podkreślić, iż trzy ostatnie typy operacji to działania skierowane na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób.

Nowa strategia to nie tylko nowy budżet, ale i nowe cele. LGD w nowej wilelofunduszowej strategii wyznaczyła sobie trzy cele ogóle;

I.    Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.
II.    Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym  i kulturalnym na obszarze LGD.
III.    Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie, jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku.

Środki z budżetu LSR będą przeznaczone na realizację działań, które pozwolą na realizację tylko tych wyżej wymienianych celów.
W najbliższym czasie LGD ogłosi konkursy z PROW 2014-2020 na budowę lub przebudowę publicznych dróg oraz budowę lub przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej. W pierwszych miesiącach 2017r. w LGD zostaną ogłoszone konkursy dla przedsiębiorców – premie na podejmowanie działalności gospodarczej i konkurs na rozwijanie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość pomocy zarówno w przypadku nowych przedsiębiorstw jak i  rozwoju istniejących to 50 000,00 zł.
Działalność LGD to również animacja, działania informacyjne i promocyjne. Taki też cel miała zorganizowana w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym w dniu 2 grudnia br. konferencja inauguracyjna pt. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Dorzecza Zgłowiączki  w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”. W konferencji wzięli udział członkowie LGD, zaproszeni goście oraz przedstawiciele instytucji kultury, lokalnego biznesu oraz mieszkańcy.
 
Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o działalność LGD, strategii, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR zapraszamy do odwiedzenia biura LGD w Choceniu. Pracownicy stowarzyszenia udzielą bezpłatnego doradztwa, jak również  informacji o konkursach ogłaszanych przez LGD.

lgd 12 2016 3  lgd 12 2016

Luty 2017
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Komunikaty

 • Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.
  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie prądu
  Więcej…  
 • Co wyrabia się w bibliotece?? - Dzień Dinozaura
  Więcej…  
 • 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
  Więcej…  
 • Zaproszenie na Dni Otwarte
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w perspektywie finansowej 2014-2020
  Więcej…  
 • Zmiany przepisów dot. wycinki drzew
  Więcej…  
 • Rozliczenia podatku dochodowego oraz XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
  Więcej…  
 • Kampania „1% dla naszego regionu” po raz siódmy !!!
  Więcej…  
 • Powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków LGD - Przyznanie pomocy w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych
  Więcej…  
 • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
  Więcej…  
 • Rolniku - możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Więcej…  
 • Nie dla czadu
  Więcej…  
 • Informacja dla rolników dot. zmiany kwoty przychodu miesięcznego lub innych oraz ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017r.
  Więcej…  
 • Poszukujemy pracowników - Mercator Medical
  Więcej…  
 • Zasady potracania zaliczek na podatek dochodowy - dla rolników
  Więcej…  
 • Apel do hodowców drobiu
  Więcej…  
 • Stawki podatkowe 2017
  Więcej…  
 • Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r.
  Więcej…  
 • Wysoce zjadliwa grypa ptaków
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w pierwszym półroczu 2017 ogłosi konkursy w ramach PROW 2014-2020
  Więcej…  
 • Informacja dla hodowców drobiu
  Więcej…  
 • Informacja dla posiadaczy świń
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) z nową strategią rozwoju na lata 2014 -2020 !!!
  Więcej…  
 • Od 1 grudnia 2016 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • Uwaga zima!!!
  Więcej…  
 • „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”
  Więcej…  
 • Projekt -"Samoobrona kobiet" - komunikat WKU
  Więcej…  
 • List Prezesa KRUS
  Więcej…  
 • Komunikat dot. opryskiwaczy
  Więcej…  
 • Czad i ogień - obudź czujność
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) - Nowa perspektywa 2014-2020
  Więcej…  
 • Komunikaty
  Więcej…  
 • Służba Celna ostrzega!!!
  Więcej…  
 • Afrykański pomór świń - Komunikat Pańswowego Instytutu weterynaryjnego
  Więcej…  
 • Wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+)
  Więcej…  
 • Zmiana lokalizacji Agencji Pocztowej w Wieńcu
  Więcej…  
 • Nowa strona internetowa ZUS
  Więcej…  
 • Komuniakt Powiatowego Lekarza Weterynarii
  Więcej…  
 • Granty na badania i wdrożenia
  Więcej…  
 • Informacje Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku
  Więcej…  
 • Oferta finansowa WFOŚiGW
  Więcej…  
 • Dlaczego nie powinno się spalać słomy
  Więcej…  
 • Komunikaty o zagrożeniach upraw roślin PIORiN
  Więcej…  
 • Dyżury radnych
  Więcej…  
 • Informacja dotycząca realizacji programu „Rodzina 500 plus”
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…