Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku zaprasza do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej: www.wloclawek.wku.wp.mil.pl . Zamieszczone tam zostały wszelkie aktualności na temat różnych form pełnienia służby wojskowej, a także wskazane możliwości pracy w Siłach Zbrojnych.